Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Haarlem 060208 verz. vordert kosten ivm expertise en kantoorkosten na onjuiste verklaringen

Rb Haarlem, kanton 060208 verzekeraar vordert kosten i.v.m. expertise en kantoorkosten na onjuiste verklaringen
Vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad. Eiseres, een verzekeringsmaatschappij, vordert veroordeling van gedaagde (verzekerde) tot betaling van door eiseres gemaakte expertise- en kantoorkosten na een door gedaagde ingediende valse claim. Het afleggen van onjuiste of onvolledige of niet kloppende verklaringen waardoor een verzekeringsmaatschappij redelijkerwijze genoodzaakt wordt onderzoek te verrichten en daarvoor kosten te maken, is in strijd met de op een verzekerde partij rustende wettelijke verplichting en in strijd met wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. Nu geen feiten zijn gesteld op grond waarvan het opgeven van een andere dan de juiste toedracht gedaagde niet zou kunnen of mogen worden toegerekend, is gedaagde aansprakelijk voor de door eiseres geleden schade. LJNBC4104

Deze website maakt gebruik van cookies