Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Leeuwarden 1405008 heftruck rijdt tegen rand; verkeersrisIco (nee) bedrijfsrisico (ja)

Hof L.warden 1405008 heftruck rijdt met lepels tegen 10 mm hoge rand; verkeersrisico (nee) of bedrijfsrisico (ja)
Vast staat dat het ongeval met de vorkheftruck plaatsvond, toen de vorkheftruck tijdens het inrijden met de lepels tegen een ongeveer 10 mm hoog opstaand(e) randje/drempel/waterkering in de vloer van de opslagloods kwam. Eveneens staat vast dat [betrokkene] daaraan voorafgaand een aantal lasten elders in het bedrijf had ondergebracht en ten tijde van het ongeval zonder lasten reed. Bij de vorkheftruck gaat het om een motorvoertuig dat bijzonderlijk is ingericht om als werktuig te dienen voor andere verrichtingen dan de verplaatsing van personen of goederen over wegen en terreinen, waartoe hij mede is ingericht. De omstandigheid dat de schade, om welke het in casu gaat, is veroorzaakt door een vorkheftruck, en dat die schade is veroorzaakt, terwijl de vorkheftruck als werktuig werd gebruikt, staat op zich aan een eventueel oordeel dat de vorkheftruck ten tijde van het ongeval aan het verkeer deelnam, niet in de weg. Nu de vorkheftruck zich onmiddellijk voorafgaand aan het ongeval op het bedrijfsterrein voortbewoog zonder dat sprake was van een uitvoeren van een manoeuvre, nam de vorkheftruck naar het oordeel van het hof deel aan het verkeer. Te beantwoorden is daarom de vraag, of de schade als in het verkeer veroorzaakt moet worden aangemerkt (vgl. Benelux-Gerechtshof 23 oktober 1984, NJ 1986, 458). Het hof is van oordeel dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord, aangezien - anders dan Fortis ingang tracht te doen vinden - de schade niet is veroorzaakt op een wijze die karakteristiek is voor schadeveroorzaking in het verkeer. De onderhavige schadeveroorzaking hangt immers onmiddellijk samen met de bijzondere inrichting van de vorkheftruck. Het gaat daarom bij het ongeval niet om de verwezenlijking van een 'verkeersrisico' maar om de verwezenlijking van een 'bedrijfsrisico'.
LJN BD2428