Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Den Bosch 051206 vordering doorbetaling loon en reintegratiekosten toegewezen

Hof Den Bosch 051206 vordering doorbetaling loon en reintegratiekosten toegewezen
4.3 In deze procedure heeft [geïntimeerde] gevorderd, kort gezegd, de hoofdelijke veroordeling van [naam 2] en [appellant] tot vergoeding van haar netto loonbetalingen aan [werknemer] met reïntegratiekosten en rente. Bij vonnis van 30 juli 2003 heeft de rechtbank de vordering jegens [naam 2] afgewezen en aan [appellant] een bewijsopdracht verstrekt. Nadat getuigen waren gehoord heeft de rechtbank bij vonnis van 27 oktober 2004 de vordering van [geïntimeerde] jegens [appellant] grotendeels toegewezen. Dit hoger beroep betreft alleen het laatste vonnis. (...)
4.12 Voor het overige zijn door [appellant] geen feiten of omstandigheden gesteld die, indien bewezen, tot een ander oordeel leiden zodat ook zijn algemene bewijsaanbod als niet relevant wordt gepasseerd.
4.13 Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de grieven worden verworpen zodat het vonnis van 27 oktober 2004 bekrachtigd zal worden, met veroordeling van [appellant] in de kosten van het hoger beroep.
LJN AZ4049 (met dank aan van Benthem en Keulen voor de vermelding in de nieuwsflits)