Zoeken

Inloggen

Artikelen

Het concept van de medische paragraaf bij de gedragscode behandeling letselschade

De medische paragraaf bij de gedragscode behandeling letselschade 
De Medische Paragraaf is thans in concept aan De Letselschade Raad voorgelegd, alsmede aan de professionals die zitting hebben in de werkgroepen. Het betreft hier een openbaar concept, Zie verder VU.nl Zie ook de presentatie bij gelegenheid van de letselschaderaadsdag: Letselschaderaad.nl

Deze website maakt gebruik van cookies