Overslaan en naar de inhoud gaan

Het vaststellen van beperkingen in het kader van de berekening van schade(...) drs. A.W.A. Elemans

Het vaststellen van beperkingen in het kader van de berekening van schade door verlies van arbeidsvermogen artikel van drs. A.W.A. Elemans
In deze bijdrage zal wat betreft de afwikkeling van letselschade worden ingegaan op de vraag welke medicus de specifieke kennis en vaardigheden heeft om belastbaarheid vast te stellen en in kwantitatieve zin te beschrijven in verband met het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen. Dat gebeurt op basis van een vergelijking van opleidingscompetenties van verschillende medici, de WMSR-richtlijn en de verschillende verklaringsmodellen van ziekte.
In dit licht zal tevens het verschil tussen de (medische) begrippen klachten en beperkingen, ziekte en stoornis worden toegelicht. Piv-Bulletin
NB: De heer Elemans meldde ons: "In de versie die is afgedrukt in PIV-bulletin maart 2009 is abusievelijk het woord "niet" in de derde regel van het hoofdstuk "Probleemstelling" op pagina 1 is weggevallen en het jaar van publicatie bij literatuurverwijzing 17 niet 2007 is maar 1997 moet zijn. In de versie op deze website is dat gecorrigeerd"."