Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Alkmaar 221205 Vaststelling Functionele Mogelijkhedenlijst in een letselschadezaak

Vaststelling Functionele Mogelijkhedenlijst in een letselschadezaak: Tussen partijen is niet in geschil dat een FML dient te worden ingevuld ter verkrijging van een helder beeld van de beperkingen en mogelijkheden van [verzoekster]. Wel twisten partijen over de vraag door wie deze FML behoort te worden ingevuld. [verzoekster] heeft verzocht dat zal worden bepaald dat de onafhankelijke deskundige - een neuroloog - de FML tijdens de expertise zal invullen. Londen heeft daartegen aangevoerd dat het invullen van een FML een aparte discipline betreft en dat dit niet aan een neuroloog maar aan een verzekeringsarts behoort te worden opgedragen. Deze stelling heeft London evenwel niet verder onderbouwd. Daar het verzoek van [verzoekster] de rechtbank redelijk voorkomt en daar bovendien uit de rechtspraak (zoals bijvoorbeeld Rb Amsterdam 1-11-2004, LJN-nr. AR6866, zaak- en rolnr. 284668 / HA RK 04-126, waaraan door London is gerefereerd) blijkt dat het niet ongebruikelijk is dat een neuroloog wordt verzocht tot het invullen van een FML, zal het verzoek van [verzoekster] worden gehonoreerd. Rechtbank Alkmaar 22-12-2005 LJNAU9288