Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 020909 slaapstoornissen kunnen niet gelijk gesteld worden met psychische ziekte

CRvB 020909 slaapstoornissen kunnen niet gelijk gesteld worden met psychische ziekte
Bezwaarverzekeringsarts heeft geconcludeerd dat er op de datum in geding, 2 april 2007, geen beperkingen van de belastbaarheid aan de orde waren als gevolg van een psychische ziekte of gebrek. Daarbij heeft zij overwogen dat slaapstoornissen niet gelijk gesteld kunnen worden aan een psychische ziekte. De Raad is van oordeel dat geen aanleiding bestaat de bevindingen van de bezwaarverzekeringsarts voor onjuist te houden. De Raad is van oordeel dat het Uwv op juiste gronden de conclusie heeft getrokken dat appellante per 2 april 2007 in staat moet worden geacht om haar arbeid te verrichten en dat zij derhalve met ingang van die datum geen recht meer heeft op ziekengeld in gevolge de ZW.
LJN BJ6838 (samenvatting van Rechtspraak.nl)

Deze website maakt gebruik van cookies