Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 110507 waarde dossieronderzoek bza

CRvB 110507 waarde dossieronderzoek bza
Met betrekking tot de klacht van appellante dat de bezwaarverzekeringsarts haar niet heeft gezien, c.q. heeft onderzocht overweegt de Raad dat die enkele omstandigheid er niet aan in de weg hoeft staan dat met het oordeel van de bezwaarverzekeringsarts rekening wordt gehouden. In het onderhavige geval heeft de bezwaarverzekeringsarts blijkens zijn rapport van 28 augustus 2003 volstaan met dossierstudie in het kader waarvan hij het onderzoek en de onderzoeksbevindingen van de verzekeringsarts heeft herbeoordeeld en de gegevens van de behandelende artsen heeft bestudeerd. Niet gebleken is dat de bezwaarverzekeringsarts daarmee geen volledig beeld heeft kunnen krijgen van de medische situatie van appellante per 26 mei 2003. De Raad tekent hierbij aan dat met een mogelijke verslechtering van de gezondheidstoestand van appellante in de periode na 26 mei 2003 en een daarmee samenhangende verdere beperking van haar mogelijkheden om arbeid te verrichten in dit geding geen rekening kan worden gehouden. Besluit II ziet immers op de situatie per 26 mei 2003.
LJN BA5113

Deze website maakt gebruik van cookies