Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 170107 belastbaarheidspatroon kan niet naar believen worden aangepast

CRvB 17-01-07 indien een belastbaarheidspatroon naar believen zou kunnen worden aangepast, verliest de medische beoordeling van de arbeidsongeschiktheid haar geloofwaardigheid.
In de jurisprudentie van de Raad, LJN: AF1657 (RSV2002/253), is eerder beslist dat relativering van de beperkingen van betrokkene ter motivering van de passendheid van de geselecteerde functies in strijd is met het systeem van de functiebeoordeling. De Raad heeft onderkend dat ook bij het aangeven van medische beperkingen een zekere bandbreedte aanwezig is, maar heeft tevens geoordeeld dat bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van overschrijdingen het belastbaarheidspatroon het uitgangpunt blijft. Indien een belastbaarheidspatroon naar believen zou kunnen worden aangepast, verliest de medische beoordeling van de arbeidsongeschiktheid haar geloofwaardigheid.

Gelet op deze jurisprudentie diende bij de beoordeling van de geschiktheid van de geduide functies te worden uitgegaan van een maximale belastbaarheid van appellant voor werken boven schouderhoogte van een half uur per werkdag één minuut achtereen. De functies van wikkelaar zijn derhalve ten onrechte geschikt geacht.
LJN AZ6979

Deze website maakt gebruik van cookies