Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 171006 bijstelling van FML in bezwaarfase; betrokkene meer belastbaar dan aanvankelijk aangen

CRvB 17-10-06 bijstelling van FML in bezwaarfase; betrokkene meer belastbaar dan aanvankelijk aangenomen
Aan de Raad is niet gebleken dat de door de bezwaarverzekeringsarts Dekhuijzen op 30 oktober 2003 opgestelde FML geen juiste weergave vormt van de bij appellante ten tijde in geding bestaande medische beperkingen. De Raad overweegt dat Dekhuijzen volgens zijn rapportage van 30 oktober 2003 bij het opstellen van de FML kennis droeg van de eerdere bezwaarverzekeringsgeneeskundige beoordeling van 12 juli 2001 en de bevindingen van de primaire verzekeringsarts van 21 augustus 2002. De herbeoordeling in het kader van het bezwaar brengt mee dat de feiten (wederom) juist kunnen worden vastgesteld, ook als blijkt dat dit betekent dat een verzekerde méér belastbaar is dan aanvankelijk werd aangenomen. Nu de mate van arbeidsongeschiktheid door de gewijzigde FML van 30 oktober 2003 en de daarmee samenhangende gewijzigde functieduiding in bezwaar echter niet is veranderd, zoals meegedeeld in het bestreden besluit, is er ook overigens geen reden waarom de bijstelling van de FML ongeoorloofd zou zijn.
LJN AZ0892

Deze website maakt gebruik van cookies