Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 190107 medisch onderzoek tijdens bezwaarzitting voldoet niet aan daaraan te stellen eisen

CRvB 19-01-2007 medisch onderzoek tijdens bezwaarzitting voldoet niet aan daaraan te stellen eisen
In haar rapport vermeldt de bezwaarverzekeringsarts dat de verzekeringsarts in zijn rapportage weliswaar niet diep ingegaan is op de rug-, nek-, schouder- en knieklachten van appellant, maar dat hij desalniettemin appellant wel fors beperkt heeft geacht ten aanzien van been-, rug-, nek-, en schouder/armbelasting. Het belastbaarheidspatroon behoeft wat dat betreft geen bijstelling.

Voormelde conclusie acht de Raad onbegrijpelijk bij het licht van de omstandigheid dat in het voor appellant geldende door de verzekeringsarts opgestelde FIS-scoreformulier expliciet blijkt dat het gebruik van de nek niet beperkt wordt geacht. Daarenboven acht de Raad deze conclusie niet aanvaardbaar, nu deze is getrokken op basis van een medisch onderzoek dat niet aan de daaraan te stellen eisen heeft voldaan. Dit onderzoek heeft immers plaatsgevonden tijdens de hoorzitting in aanwezigheid van derden, zijnde niet medici. Aannemende dat appellant zich vanwege die aanwezigheid van derden voor dit onderzoek niet heeft behoeven te ontkleden, is bovendien niet te begrijpen hoe de bezwaarverzekeringsarts heeft kunnen concluderen dat de rug soepel was en er geen bewegingsbeperkingen waren.
LJN AZ8006

Deze website maakt gebruik van cookies