Zoeken

Inloggen

Artikelen

CRvB 280307 wikkelaar en samensteller draadbomen belasting op het aspect hoofdbewegingen en reiken

CRvB 280307 wikkelaar en samensteller draadbomen belasting op het aspect hoofdbewegingen en reiken
De wikkelaar en de samensteller draadbomen kennen een belasting op het aspect hoofdbewegingen. Dagelijks dienen tijdens meer dan vier werkuren hoofdbewegingen te worden gemaakt. De hoofdbewegingen komen tijdens 8 werkuren voor en per werkuur dient 30 maal achtereen ongeveer een hoofdbeweging van 45 dan wel 30 graden te worden gemaakt. In de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) is aangegeven dat appellante het hoofd beperkt kan bewegen. Uit de medische rapporten kan niet worden opgemaakt in welke mate appellante beperkt is. Evenmin heeft de Raad een nadere toelichting op dit punt aangetroffen in de vijf hiervoor genoemde stukken die over de belasting in de functies in relatie tot de belastbaarheid van appellante handelen. De Raad heeft slechts in het arbeidskundige rapport van 13 oktober 2006 aangetroffen de vraag van de arbeidsdeskundige met betrekking tot de belasting op dit aspect in een functie in Sbc-code 111180, of tijdens 8 uur 30 maal 45 graden met het hoofd draaien binnen de belastbaarheid valt. Op deze vraag heeft de arbeidsdeskundige geen antwoord gegeven, omdat hij dit niet met de verzekeringsarts heeft kunnen overleggen.
De samensteller draadbomen kent een belasting op het aspect reiken. Per uur dient 75 x 70 cm te worden gereikt. In de rapportage van 13 oktober 2006 heeft de arbeidsdeskundige opgemerkt dat uit eerder overleg met de verzekeringsarts is gebleken dat 60 x 70 cm reiken geen probleem is, maar 150 x 70 cm wel. De arbeidsdeskundige overweegt dat je zou kunnen stellen dat als 60 x 70 cm is geaccordeerd 75 x 70 cm ook geen probleem hoeft te zijn. Hij merkt daarbij op dat de vraag echter gerechtvaardigd is waar je de grens legt in dit geval. Naar het oordeel van de Raad is ook in dit geval onvoldoende gemotiveerd waarom de belasting op dit punt de belastbaarheid van appellante niet overtreft.
LJN BA2941

Deze website maakt gebruik van cookies