Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Almelo 290806 Vza dient eigen onderzoek te verrichten ook na inschakeling deskundige

Rb Almelo 29-08-06 Verzekeringsarts dient eigen onderzoek te verrichten ook na inschakeling deskundige fysiotherapeut/psycholoog
De rechtbank is dan ook van oordeel dat de (bezwaar)verzekeringsarts in het onderhavige geval lichamelijk onderzoek niet achterwege had mogen laten. In dit verband wijst de rechtbank erop dat verzekeringsarts P.W. Briët in zijn rapportage van 11 mei 2004 onder het kopje ‘lichamelijk onderzoek’ heeft vermeld dat de rotatie van de nek links en het naar boven kijken beperkt is. Blijkens de rapportage van Briët waren deze beperkingen op 18 oktober 2004 niet meer aanwezig, doch dit is niet gebaseerd op een door hem verricht lichamelijk onderzoek. Aldus ontbreekt naar het oordeel van de rechtbank op dit punt een deugdelijke medische onderbouwing. Meer in het algemeen is de rechtbank van oordeel dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de in mei 2004 - en ook voordien - voor eiseres vastgestelde medische, lichamelijke beperkingen in oktober 2004 niet meer aanwezig waren. In dit verband kan niet volstaan met een verwijzing naar het rapport van drs. J.D. Verhoeven, mede gelet op het feit dat de (bezwaar)verzekeringsarts niet zelf een lichamelijk onderzoek heeft verricht.
LJN AY7255

Deze website maakt gebruik van cookies