Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Den Bosch 010708 oordeel over richtlijn beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen.

Rb Den Bosch 010708 oordeel over richtlijn beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen.
Volgens het Uwv is betrokkene volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt. Het Uwv heeft een interne richtlijn ontwikkeld, getiteld: “Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen. Beoordelingskader voor verzekeringsartsen”. Ingevolge de richtlijn dient de verzekeringsarts 3 stappen te doorlopen:

1.) De verzekeringsarts beoordeelt of verbetering van de belastbaarheid is uitgesloten.
2.) Als verbetering van de belastbaarheid niet is uitgesloten, beoordeelt de verzekeringsarts in hoeverre die verbetering in het eerstkomende jaar kan worden verwacht.
3.) Als in het eerstkomende jaar niet of nauwelijks verbering van de belastbaarheid kan worden verwacht, beoordeelt de verzekeringsarts of en zo ja in hoeverre die na het eerstkomende jaar nog kan worden verwacht.

De rechtbank is van oordeel dat de eerste stap in de richtlijn door de bezwaarverzekeringsarts onvoldoende is gemotiveerd. De bezwaarverzekeringsarts heeft niet aannemelijk gemaakt dat en zo ja, welke behandelmogelijkheden bestaan.

In het rapport van de bezwaarverzekeringsarts wordt verder het volgende vermeld: ‘Verbetering van medische toestand en arbeidsmogelijkheden is zeer wel te verwachten, zij het binnen een langere termijn (1 – 2 jaar)’. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat de bezwaar­verzekerings­arts heeft geoordeeld dat verbetering in het eerstkomende jaar niet kan worden verwacht (stap 2).

In de richtlijn staat in de toelichting op stap 3 als uitgangspunt vermeld: ‘Als de belastbaarheid in het eerstkomende jaar niet of nauwelijks zal verbeteren, gaan we er in beginsel vanuit dat dit ook in de periode daarna ongewijzigd van toepassing is. Er moet dus een goede reden zijn hiervan af te wijken’. De bezwaarverzekeringsarts heeft echter op geen enkele wijze gemotiveerd dat een verbetering van de belastbaarheid in het eerstkomende jaar niet kan worden verwacht, maar dat dit wel binnen twee jaren kan worden verwacht.

De rechtbank verklaart het beroep gegrond, vernietigt het bestreden besluit en bepaalt dat verweerder een nieuw besluit dient te nemen met inachtneming van deze uitspraak. JuridischDagblad, LJN BE8657

Deze website maakt gebruik van cookies