Zoeken

Inloggen

Artikelen

Gebruik van term ’whiplash’ leidt tot meer gezondheidsklachten met naschrift van dr. Geeraedts

Gebruik van term ’whiplash’ leidt tot meer gezondheidsklachten
Woorden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Mensen die hun acute nekpijn na een auto-ongeluk expliciet toeschrijven aan een whiplash, ontwikkelen veel vaker chronische klachten dan degenen die deze angstaanjagende term níet gebruiken. Afschaffen dat woord, concludeert verzekeringsarts Jan Buitenhuis, die begin juni promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. TROUW
Voor zijn onderzoek nam Buitenhuis vragenlijsten af bij slachtoffers van verkeersongevallen die bij verzekeraar Univé een letselschadeprocedure startten. In totaal werden 1971 personen geënquêteerd, verdeeld over vier groepen, voor vijf deelonderzoeken. Alle deelnemers vulden drie vragenlijsten in, respectievelijk 1, 6 en 12 maanden na het ongeval. Buitenhuis tekent aan dat de deelnemers wellicht ernstiger klachten hebben dan slachtoffers die geen letselschadeprocedure startten en dat de claimsituatie van invloed kan zijn. Daarom kunnen de resultaten van dit onderzoek niet zonder meer gegeneraliseerd worden RUG
Zie over dit onderzoek ook Dr. Geeraedts, bestuurslid van de whiplashstichting:
Dr. Geeraedts legt uit dat de auteur van het proefschrift medisch adviseur is van Univé, en vanuit die positie bezwaarlijk als neutraal te kenschetsen is. www.letselschademagazine.nl

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies