Zoeken

Inloggen

Artikelen

Whiplash Stichting dringt bij London Verzekeringen aan op wijziging whiplashbeleid

Whiplash Stichting dringt bij London Verzekeringen aan op wijziging whiplashbeleid

In een gesprek met de directie van London Verzekering stellen vertegenwoordigers van de Whiplash Stichting Nederland (WSN) dat Londons visie op whiplash eenzijdig is en niet is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Tevens vragen zij London om aandacht voor de bejegening van whiplashslachtoffers, die met regelmaat als negatief en beledigend wordt ervaren. Alhoewel London van mening is dat er geen aanleiding is om hun beleid te herzien, zullen zij hun visie op whiplash uit 2001 updaten. Tevens is hun medisch adviseur door de WSN uitgenodigd voor een lezing van de vooraanstaand internationale whiplashkenner dr. Freeman en zal London met de eigen schadebehandelaars uitgebreid spreken over de bejegening.

90% van de wetenschappelijke literatuur over whiplash toont aan dat door een whiplashongeval langdurige klachten kunnen optreden. Het zogenoemde postwhiplashsyndroom wordt internationaal erkend als aandoening (zie o.m. AMA-guide, 6de editie) en afwijkingen bij een postwhiplashsyndroom kunnen steeds beter aangetoond worden. Internationaal zijn groepen wetenschappers bezig met whiplash, en de verkregen kennis biedt serieuze handvatten voor diagnostiek en behandeling van whiplash in de praktijk. Toch vindt London in de overige 10% van de literatuur voldoende onderbouwing voor hun visie dat klachten op lange termijn niets met het ongeval te maken kunnen hebben. Geen enkele andere Nederlandse verzekeraar neemt dit zo expliciet en openlijk tot uitgangspunt van hun beleid als dat London dit doet. Toch, zo argumenteert London, zijn verzekeraars in andere Europese landen ook kritisch over whiplash. London accepteert daarom alleen korte termijn klachten na een whiplashongeval, en schrijft lange termijnklachten toe aan onder meer inbeelding, claimgedrag of ziektewinst.

Vanwege hun scherpe visie op whiplash, zegt London veel belang te hechten aan bejegening. Dit uit zich onder meer in hun 'waardenpas', waaruit een duidelijk ethische visie blijkt, en de ondertekening van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Hiermee onderstreept London het belang van 'respectvolle bejegening' en een 'voortvarende en zorgvuldige afhandeling van een letselschadetraject'. Door het hierop haaks staande whiplashbeleid van London voelen patiënten zich vaak niet respectvol en serieus bejegend; De door London gebruikte termen als 'een door mensen gemaakt ziektebeeld', 'substraatloze pseudodiagnose', inbeelding, claimgedrag en ziektewinst dragen hier duidelijk niet aan bij. De medisch adviseur van London ontving dan ook reeds 2 maal een waarschuwing van het medisch tuchtcollege wegens vooringenomenheid.

De Whiplash Stichting acht het wetenschappelijk en ethisch onjuist als London vast blijft houden aan haar whiplashbeleid. Alhoewel London in het gesprek geen enkele toezegging heeft gedaan over het wijzigen van haar whiplashbeleid, hoopt de WSN dat London meer oog krijgt voor de mensen met whiplash en dat dit zich zal gaan uiten in een genuanceerder whiplashbeleid. (Persbericht WSN)

De LSA op Vimeo

Deze website maakt gebruik van cookies