Zoeken

Inloggen

Artikelen

CTG 230306 psychotherapeut dient zich te onthouden van verklaring voor gerechtelijke proc.

Centraal Tuchtcollege 23 maart 2006:
Vooropgesteld zij dat het Centraal Tuchtcollege, met het Regionaal Tuchtcollege, van oordeel is dat verweerder in zijn hoedanigheid van behandelend psychotherapeut zich in beginsel dient te onthouden van het afgeven van een verklaring waarvan hij weet of behoort te weten dat deze in een gerechtelijke procedure gebruikt kan gaan worden. Indien een psychotherapeut hiertoe onder omstandigheden toch besluit dient hij zijn bewoordingen zeer zorgvuldig te kiezen. Daarbij dient de psychotherapeut zich in ieder geval te onthouden van verklaringen over of suggesties betreffende anderen dan degene die om de verklaring heeft gevraagd.
CTG

 

Deze website maakt gebruik van cookies