Zoeken

Inloggen

Artikelen

Delen medische gegevens alleen bij gerichte vraag en expliciete toestemming - KNMG

Delen medische gegevens alleen bij gerichte vraag en expliciete toestemming - KNMG 

Als een arts wordt benaderd voor informatie over een patiënt, moet hij altijd nagaan of sprake is van een gerichte vraag van de aanvrager en of de patiënt expliciet toestemming heeft verleend voor verstrekking. Artsen moeten dus niet zonder meer meewerken, zoals psychiaters Glaser en Vleugels deze week in Medisch Contact (helaas slechts voor abonnees EJD) stellen.

Behandelend artsen krijgen vaak een verzoek om informatie over een patiënt. De KNMG-richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens roepen op tot terughoudendheid bij dit soort informatieverzoeken van derden.

Voorwaarden
Volgens deze richtlijnen mag informatie onder twee voorwaarden worden verstrekt: er moet sprake zijn van een gerichte vraag en de patiënt moet expliciet toestemming geven voor de informatieverstrekking. De KNMG meent dat zo optimaal recht wordt gedaan aan de privacy van de patiënt en dat de vrije toegang tot de gezondheidszorg zo min mogelijk onder druk komt te staan. Overigens: de te verstrekken informatie moet altijd feitelijk van aard zijn; de behandelend arts houdt zich verre van een oordeel.

Duur en vertragend voorstel
De KNMG ziet ook geen meerwaarde in het door Glaser en Vleugels gedane voorstel om altijd een medisch-specialistische expertise in te roepen. Het werkt (onnodige) meerkosten in de hand en het werkt vertragend. Dit is in niemands belang, ook niet in dat van de patiënt. Verder kan juist het overdragen van het hele dossier aan een medisch adviseur, zoals door auteurs voorgesteld, een disproportionele inbreuk op de privacy opleveren. Hetzelfde geldt overigens als een patiënt zijn hele dossier opvraagt en overdraagt aan de informatievrager.

Ruimte om af te wegen
Gelukkig biedt de KNMG-richtlijn de behandelend arts dus de ruimte om bij een verzoek om informatie zelf af te wegen of er wel sprake is van een gerichte vraag en van expliciete toestemming van de patiënt. http://knmg.artsennet.nl/

Deze website maakt gebruik van cookies