Zoeken

Inloggen

Artikelen

PIV-Bulletin 2011, 1 - Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Dr. J. Holvast

PIV-Bulletin 2011, 1 - Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Dr. J. Holvast

Op 13 april 2010 is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen met bijbehorende toelichting (in het vervolg: gedragscode) door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) goedgekeurd2. Met deze goedkeuring is een wat moeizame fase van totstandkoming van een gedragscode afgerond. Niet alleen het CBP stelde hoge en zware eisen, ook vanuit het veld kwamen op het laatste moment tal van opmerkingen in de vorm van zienswijzen binnen. De goedkeuring wil echter niet zeggen dat deze gedragscode nu een voor iedereen duidelijk antwoord geeft op alle vragen die er leven. Niet voor niets heeft het Verbond van Verzekeraars een zogenoemd Question & Answer document opgesteld, waarin voorlopig al dertig vragen zijn beantwoord. De verwachting is dat dit aantal nog zal toenemen .

De onduidelijkheid blijkt ook uit bijdragen die recent zijn verschenen in het PIV-Bulletin3. Hoewel veel van die bijdragen aansluiten bij recente uitspraken van de rechtbank in Zutphen en het Hof van Discipline, worden ook opmerkingen gemaakt die blijk geven van een onjuiste interpretatie van de gedragscode. Dat valt niet in alle gevallen de auteurs aan te rekenen, ook de gedragscode zelf is niet op alle onderdelen even duidelijk. Om die reden wordt in dit artikel een nadere toelichting op de gedragscode gegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies