Zoeken

Inloggen

Artikelen

Privacy in de Zorg: een overzicht van de laatste ontwikkelingen [eBook] door Hester de Vries op 01-12-2014

Privacy in de Zorg: een overzicht van de laatste ontwikkelingen [eBook] door Hester de Vries op 01-12-2014 op kvdl.nl 

De elektronische uitwisseling van patiëntgegevens; een van de vele ontwikkelingen die zorginstellingen en zorgverleners voor nieuwe uitdagingen stellen. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de klassieke kernwaarde van het medisch beroepsgeheim? Hoe kan de bescherming van elektronische verwerking en uitwisseling van patiëntgegevens worden gewaarborgd?

In dit eBook wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen. Ook worden trends, ontwikkelingen en uitdagingen rond privacy in de zorg besproken. Het bundelt drie artikelen: over privacy-trends, privacy en decentralisatie, en privacy en publieke belangen. Deze artikelen zijn bewerkingen van lezingen van drie sprekers tijdens het PrivacyDebat Zorg op 5 november 2014, georganiseerd door de Vereniging Privacy Recht. Het debat vond plaats bij Kennedy Van der Laan.

Het eBook is te downloaden op: kvdl.nl, met dank aan Recht.nl voor de verwijzing

Deze website maakt gebruik van cookies