Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal verkeersdoden gestegen in 2015 - door Rijksoverheid.nl op 210416

Aantal verkeersdoden gestegen in 2015 - door Rijksoverheid.nl op 210416

In 2015 zijn 621 mensen omgekomen in het verkeer. Dit zijn er 51 meer dan in 2014. Toen vielen er 570 dodelijke verkeersslachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Minister Schultz van Haegen: “De afgelopen vijftien jaar is het aantal verkeersdoden in Nederland bijna gehalveerd. Na het dalende aantal verkeersdoden van de afgelopen jaren is in 2015 het aantal helaas gestegen. Samen met lokale overheden en maatschappelijke partners blijf ik mij onverminderd inzetten om de doelstelling van maximaal 500 doden in 2020 te halen.”

Leeftijd
In de leeftijdscategorie tot 29 jaar is het aantal verkeersdoden nauwelijks toegenomen. Het aantal 65-plussers dat in het verkeer overleed, nam licht toe naar 250 doden in 2015. Er komen nog altijd relatief veel ouderen (65-plus) om in het verkeer en dit geldt met name voor ouderen op de fiets: 63% van de verkeersdoden op de fiets was 65-plusser.

We hebben ons de afgelopen jaren samen met andere overheden ingespannen om het aantal slachtoffers onder fietsers terug te dringen; dat lijkt nu vruchten af te werpen, we zien dat dit aantal gelijk is gebleven en het aantal onder de jongeren zelfs is gedaald. Dit laat onverlet dat de ouderen op de fiets een punt van zorg blijven.

Vervoerswijze
Het aantal dodelijke slachtoffers in een personenauto bleef voorgaande jaren gestaag afnemen, maar in 2015 steeg deze categorie echter weer. Het aantal verkeersdoden in een personenauto steeg van 187 naar 224, de stijging doet zich in vrijwel alle leeftijdscategorieën voor. Ook steeg het aantal dodelijke slachtoffers in een gemotoriseerd invalidenvoertuig (scootmobiel). Hiervan waren alle slachtoffers boven de 60 jaar.

Wegtype
De meeste dodelijke slachtoffers vielen ook dit jaar op de gemeentelijke en provinciale wegen waarbij een snelheidslimiet van 50 of 80 km per uur geldt. Dit is 51% van het totaal aantal dodelijke slachtoffers. Daarnaast is sprake van een stijging van het aantal verkeersdoden op de rijkswegen.

Maatregelen
De toename van het aantal verkeersdoden benadrukt nogmaals het belang van een goede samenwerking tussen alle overheden en maatschappelijke organisaties. Samen zetten we daarom in op het verzamelen van meer data en het vormgeven van een risicogestuurde aanpak. Hierdoor zijn we nog beter in staat om in te spelen op ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.www.rijksoverheid.nl