Overslaan en naar de inhoud gaan

Beer impuls 160617 Mevrouw mr. ChiChi de Haan wint scriptieprijs ingezonden scriptie ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’.

Beer impuls 160617 Mevrouw mr. ChiChi de Haan wint scriptieprijs ingezonden scriptie ‘De zorgverlener als tweede slachtoffer’

Deze scriptie behandelt de vraag of een ziekenhuis (op grond van artikel 7:658 BW) jegens de zorgverlener in zijn dienst de juridische plicht heeft om deze na een calamiteit of incident op te vangen, en bij gebreke daaraan aansprakelijk kan zijn voor daaruit voortvloeiende psychische gezondheidsschade. ‘De scriptie is compact, bevat veel informatie en is desondanks zeer goed leesbaar. Het onderwerp is origineel, actueel en relevant. De jury heeft met veel waardering kennis genomen van het praktijkonderzoek waarvan in de scriptie verslag wordt gedaan. Bij de scriptie bevindt zich een uitvoerige literatuurlijst en er worden concrete aanbevelingen gedaan,’ aldus de jury over de winnende scriptie. www.beerimpuls.nl

De zorgverlener als tweede slachtoffer’