Overslaan en naar de inhoud gaan

Bijna 2000 vermijdbare doden in ziekenhuizen: slachtoffers van medische fouten voeren een ongelijke strijd. Persbericht ASP nov 2010

Bijna 2000 vermijdbare doden in ziekenhuizen: slachtoffers van medische fouten voeren een ongelijke strijd.

Uit de resultaten van het NIVEL en EMGO onderzoek, het rapport 'Monitor Zorggerelateerde Schade"; dat gisteren bekend is gemaakt, blijkt dat jaarlijks bijna 2000 patiënten in ziekenhuizen overlijden als gevolg van potentieel vermijdbare medische fouten. Het betreft hier een vervolgonderzoek, waaruit blijkt dat de situatie in de ziekenhuizen de laatste jaren niet lijkt te tijn verbeterd.

In 2004 lag de vermijdbare sterfte op 1.737 patiënten, Sindsdien is er toenemend aandacht voor het onderwerp patiëntveiligheid. Toch heeft dat niet tot een daling van vermijdbare schade geleid. Jaarlijks worden circa 1,3 miljoen mensen in het ziekenhuis opgenomen. Hiervan krijgt 2,9 % te maken met schade, die mogelijk voorkomen had kunnen worden. Jaarlijks zullen rond de 38000 patiënten daarmee dus geconfronteerd worden. In 2004 lag dat aantal nog rond de 30.000. Er is sprake van een serieus probleem. Dat probleem is nog groter als ook de medische fouten buiten de
ziekenhuizen erbij worden betrokken. Ter vergelijking: het aantal verkeersdoden ligt jaarlijks rond de 700. Het aantal ernstige verkeersgewonden rond de 14.800 (bron: SWOV).

In juni 2010 werd ter verbetering van de afhandeling van medische fouten de Gedragscode Openheid Medische Incidenten, betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid geïntroduceerd (GOMA). De praktijk blijkt echter nog steeds weerbarstig. Als eerste reactie op een claim betwist de verzekeraar van het ziekenhuls in de meeste gevallen dat sprake is van een vermijdbare fout. Of wordt gesteld dat de fout niet tot schade lijdt, want de patiënt was immers toch al ziek. Aan erkenning van aansprakelijkheid gaan meestal langdurige en moeizame onderhandelingen vooraf. Niet zelden is een procedure noodzakelijk. Artsen en hun verzekeraars beschikken over vrijwel onbeperkte middelen om claims te bestrijden. Het komt voor dat verzekeraars net zo lang zoeken totdat een medisch specialist is gevonden die bereid is te bevestigen dat geen sprake is van een medische fout. Ook al beweren collega' s het tegendeel. Op die rnanier worden gevolgen van dit soort fouten op de patiënt afgewenteld.

De vereniging van Advocaten van Slachtoffers van Personenschade (ASP) strijdt al jarenlang voor betere rechtshulp aan slachtoffers van medische fouten. De voorzitter van ASP, Marco Zwagerman, zegt hierover: "Bij een medische fout claim zorgen aansprakeiijkheidsverzekeraars van dokters voor goede rechtshulp. Voor slachtoffers die zich geen goede !etselschadeadvocaat kunnen veroorloven, is sprake van een ongelijke strijd. Daarom moeten de mogelijkheden van door de overheid gefinancierde rechtshulp voor slachtoffers van medische fouten worden verbeterd. Onder meer door
de kosten van medisch contradeskundigen te vergoeden. Die zijn nodig om te kunnen aantonen dat sprake is van een fout."  ASP benadrukt dat zowel aan het voorkomen van medische fouten moet worden gewerkt, als aan een betere afhandeling daarvan. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten en kunnen de nadelige gevolgen van medische fouten zoveel mogelijk worden beperkt.

Persbericht van de Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) Amsterdam, 26 november 2010