Overslaan en naar de inhoud gaan

Commissie slachtofferschap mensenhandel neemt eerste aanvragen in behandeling - door Rijksoverheid d.d. 01-03-2018

Commissie slachtofferschap mensenhandel neemt eerste aanvragen in behandeling - door Rijksoverheid d.d. 01-03-2018 

Sinds 1 januari is bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven een pilot gestart om de aannemelijkheid van het slachtofferschap van mensenhandel vast te stellen. De commissie slachtofferschap mensenhandel die zich daarover buigt heeft onlangs de 1e aanvragen in behandeling genomen. Zij brengen na hun onderzoek een zogenaamd deskundigenbericht uit. Daarin staat of de commissie het aannemelijk acht dat een persoon slachtoffer is van mensenhandel.

Het deskundigenbericht van de commissie slachtofferschap mensenhandel kan bijdragen aan een meer geïnformeerde afweging van de IND bij de aanvraag tot voortgezet verblijf. Het bericht is 1 van de elementen die de IND betrekt bij de beoordeling van een aanvraag tot verblijf. Het leidt niet automatisch tot een toe- of afwijzing van een aanvraag tot verblijf. Het deskundigenbericht kan ook worden gebruikt voor andere voorzieningen waar slachtoffers van mensenhandel recht op hebben, bijvoorbeeld bepaalde gemeentelijke voorzieningen, specialistische zorg of een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

De commissie slachtofferschap mensenhandel bestaat uit: een officier van justitie, de voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, de voormalig directeur Stichting FairWork, een advocaat, een docent expert Criminologie bij Hogeschool InHolland, een professor Mensenhandel en Globalisering van INTERVICT en een medisch antropoloog.

De pilot heeft als doel om na te gaan of de commissie slachtofferschap mensenhandel daadwerkelijk de aannemelijkheid van slachtofferschap kan beoordelen en of het deskundigenbericht van de commissie toegevoegde waarde heeft voor betrokken partijen zoals IND, opvanginstellingen en slachtoffers.rijksoverheid.nl