Overslaan en naar de inhoud gaan

De Letselschade Raad introduceert wegwijzer voor letselschadeslachtoffers

De Letselschade Raad introduceert wegwijzer voor letselschadeslachtoffers

Wat is letselschade eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? De nieuwe wegwijzer “Grip op uw letselschade” geeft antwoord op de meest voorkomende vragen bij letselschadeslachtoffers.

Letselschade is ingewikkelde materie. Letselschadeslachtoffers kampen met veel vragen, onzekerheden en behoefte aan betrouwbare informatie en bijstand. Bij de afhandeling van letselschadezaken spelen diverse medische en juridische kwesties die voor de meeste mensen onbekend terrein zijn. Daarnaast bieden veel verschillende partijen in de letselschadepraktijk hun diensten aan waardoor het voor slachtoffers moeilijk is een weloverwogen keuze te maken. Dit alles maakt het voor letselschadeslachtoffers moeilijk de juiste weg te vinden richting een snelle en adequate afhandeling van hun eigen zaak. 
Jaarlijks worden in Nederland circa 60.000 letselschadezaken aangemeld. De wegwijzer geeft belangrijke informatie voor het kiezen van een goede belangenbehartiger en geeft uitleg over de afhandeling van letselschadezaken. Ook verschaft de wegwijzer informatie over de geldende richtlijnen en gedragscodes en over het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad. Daar kunnen letselschadeslachtoffers terecht wanneer zij vinden dat hun zaak niet naar wens verloopt. Bijvoorbeeld omdat zij niet goed worden geïnformeerd, het gevoel hebben dat er wel over hen wordt gesproken, maar niet mét hen, of wanneer de afwikkeling van hun zaak vertraging oploopt.
De wegwijzer is hier te downloaden en te bestellen via de website. Tevens is de wegwijzer verkrijgbaar bij de bureaus van Slachtofferhulp Nederland, de politiebureaus en bij ziekenhuizen. www.deletselschaderaad.nl/