Overslaan en naar de inhoud gaan

De NLE is het afgelopen jaar druk in de weer geweest met NH 1816.

De NLE is het afgelopen jaar druk in de weer geweest met NH 1816.

NH 1816 heeft al enige tijd als “beleid” het uurtarief van de belangenbehartigers fors te korten. Daarnaast staat NH 1816 al niet bekend om haar soepele schaderegeling bij letselschade. NH 1816 distantieert zich in feite van ontwikkelingen, die zich in onze branche voordoen (slachtoffer centraal en een oplossingsgerichte aanpak). Blijkens de recent gepubliceerde cijfers van WA-assuradeuren is NH 1816 (hierdoor) een van de meest winstgevende maatschappijen.

 Het bestuur van de NLE heeft op 23 maart 2010 een indringend gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van NH 1816. Dit gesprek leverde geen enkel resultaat op.

 Een van de leden van de NLE (Berntsen Mulder Advocaten) heeft de NH 1816 gedagvaard voor de rechtbank Alkmaar.

De rechtbank heeft op 29 december 2010 geoordeeld dat een uurtarief van € 250,- marktconform is en door NH 1816 dient te worden betaald. NH 1816 hanteert een uurtarief van € 135,-

 Ook uit deze zaak blijkt dat de belangenbehartigers van slachtoffers door NH 1816 worden bestookt met invalide en juridisch onhoudbare argumenten die ten koste gaan van een redelijke doch adequate schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer. De aansprakelijkheid werd door NH 1816 tot in 2 rechtelijke instanties vruchteloos betwist en daarna werd door NH 1816 bijna ieder onderdeel van de schade ter discussie gesteld, hetgeen resulteerde in 280 correspondentiestukken. Het slachtoffer is uiteindelijk het kind van de rekening van dit “beleid” van NH 1816.

De leden van de NLE zijn verheugd dat er nu een heldere uitspraak ligt over het onjuiste beleid van NH 1816 en zullen niet nalaten NH 1816 in nieuwe procedures te betrekken indien NH 1816 in andere zaken deze uitspraak naast zich neerlegt.