Overslaan en naar de inhoud gaan

Evenementenvergunning monstertruck Haaksbergen onterecht verleend - Rechtspraak.nl op 29-10-2015

Evenementenvergunning monstertruck Haaksbergen onterecht verleend - Rechtspraak.nl op 29-10-2015

​De gemeente Haaksbergen heeft onterecht de vergunning afgegeven voor het evenement waar het ongeluk met een monstertruck gebeurde. Tijdens het evenement op 28 september 2014 reed de monstertruck het publiek in. Hierbij vielen 3 doden en 28 gewonden.

De rechtbank Overijssel oordeelt dat er vooraf door de gemeente Haaksbergen helemaal geen risico-inschatting is geweest voor de stunt met de monstertruck. Er was geen concreet beeld van wat er tijdens de stunt zou gebeuren en welke risico’s er waren. Dit was bij de aanvraag niet toegelicht en daar is ook geen navraag naar gedaan. Ook in de latere bezwaarprocedure is de vergunning onterecht gehandhaafd.

Geen inschatting van veiligheidsrisico’s
De rechtbank oordeelt dat niet slechts sprake is geweest van een te beperkte of onzorgvuldige beoordeling van het evenement, maar dat voorafgaand aan de verlening van de evenementenvergunning helemaal geen risico-inschatting ten aanzien van de stunt met de monstertruck heeft plaatsgevonden.

De burgemeester had op dat moment geen concreet beeld van wat tijdens de stunt met de monstertruck zou plaatsvinden. Dit was bij de aanvraag niet toegelicht en de burgemeester heeft daar ook geen navraag naar gedaan. Er is geen inschatting gemaakt van de veiligheidsrisico’s die de stunt met zich brengt en de burgemeester heeft zich geen oordeel gevormd met betrekking tot de vraag welke opstelling van het publiek onder die omstandigheden verantwoord was. Dit had met het oog op de veiligheid van toeschouwers wel gemoeten.

Bezwaarprocedure
In de bezwaarprocedure, die na het ongeluk plaatsvond, erkende de burgemeester dat het verlenen van de evenementen-vergunning onzorgvuldig was, omdat niet elk onderdeel van het evenement, waaronder de stunt met de monstertruck, is beoordeeld in het licht van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid. Haaksbergen handhaafde echter de evenementenvergunning, omdat deze volgens de burgemeester, ook achteraf gezien, onder dezelfde voorwaarden zou zijn verleend.

Inschatting achteraf niet aanvaardbaar
Een dergelijke risico-inschatting achteraf, in de bezwaarprocedure, waarbij het ongeluk met de monstertruck buiten beschouwing is gebleven, acht de rechtbank te laat en niet aanvaardbaar. De rechtbank oordeelt dat de aanvankelijke gebreken, met betrekking tot de besluitvorming, tot herroeping van de evenementenvergunning hadden moeten leiden.

Uitspraken: ECLI:NL:RBOVE:2015:4792ECLI:NL:RBOVE:2015:4793ECLI:NL:RBOVE:2015:4794