Overslaan en naar de inhoud gaan

Indienen aanvullende aanvragen materiële schade mogelijk tot 15 oktober 2016 - Schadefonds.nl op 14-04-2016

Indienen aanvullende aanvragen materiële schade mogelijk tot 15 oktober 2016 - Schadefonds.nl op 14-04-2016

Met de invoering per 15 oktober 2014 van het zogenaamde all-in beleid zijn alle materiële schadeposten komen te vervallen. Dat betekent dat voor materiële schade ook geen aanvullende aanvragen meer kunnen worden ingediend als de primaire aanvraag onder het all-in beleid is afgehandeld.

Overgangsbeleid
Het overgangsbeleid bepaalt dat als op of na 15 oktober 2014 aanvullende aanvragen worden ingediend, die betrekking hebben op primaire aanvragen die onder het oude beleid zijn afgehandeld, deze aanvullende aanvragen onder het oude beleid (en met de oude letsellijst) worden afgedaan. Deze begunstigende regel is bedoeld om slachtoffers en nabestaanden nog in de gelegenheid te stellen aanvullende aanvragen in te dienen voor financiële schade.

Deze regel geldt tot 15 oktober 2016. Heeft u of uw cliënt nog materiële schade opgelopen door een geweldsmisdrijf en heeft u hiervoor vóór 15 oktober 2014 een aanvraag ingediend bij het Schadefonds? Dan kunt u tot 15 oktober 2016 een aanvullende aanvraag indienen. Het Schadefonds moet de aanvraag uiterlijk 14 oktober 2016 hebben ontvangen. schadefonds.nl