Overslaan en naar de inhoud gaan

Internetconsultatie concept-wetsvoorstel wijziging WGBO; 130416

Internetconsultatie concept-wetsvoorstel wijziging WGBO; 130416 

Goede zorgverlening door verdere verduidelijking en versterking van de positie van de patiënt:
- verduidelijkt wordt dat de hulpverlener en de patiënt samen beslissen over een voorgenomen onderzoek en een voorgestelde behandeling; 
- in samenhang daarmee wordt in de WGBO opgenomen dat de hulpverlener in het medisch dossier aantekening maakt van de toestemming van de patiënt voor een ingrijpende verrichting;
- de hulpverlener wordt verplicht een aantekening te maken in het medisch dossier als hij de patiënt geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam acht;
- de bewaartermijn van het medisch dossier wordt verlengd van vijftien naar twintig jaar.
Daarnaast wordt met het vastleggen van het inzagerecht voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers van een overleden cliënt, alsook voor hulpverleners en de rechtspraktijk, eenvoudiger kenbaar wanneer inzage in het medisch dossier kan worden verkregen. 
In de Jeugdwet is voor de verlening van jeugdhulp, voor zover daarbij niet reeds sprake is van een geneeskundige behandeling waarop de WGBO van toepassing is, en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering aangesloten bij de WGBO. Daarom wordt voorgesteld de overeenkomende bepalingen in de Jeugdwet met dit wetsvoorstel ook te wijzigen.

Doel van de consultatie
Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan belanghebbenden, om hun reacties op de voorgestelde wetgeving te vernemen. Internetconsultatie.nl