Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteit dienstverlening advocatuur en rechtsbijstandverzekeraars

Kwaliteit dienstverlening advocatuur en rechtsbijstandverzekeraars
Het betreft de kwaliteit van dienstverlening, ervaringen van rechtzoekenden en meningen van stakeholders over advocaten en rechtsbijstandverzekeraars.

De voorlopige balans
Op basis van deze voorstudie kunnen geen algemene uitspraken worden gedaan over de kwaliteit van de dienstverlening door verzekeraars, in vergelijking met die door advocaten. Wel is duidelijk dat de verzekering als laagdrempelige voorziening
in een behoefte voorziet. Verzekerden kunnen voor ‘kleine’ juridische vragen en adviezen eenvoudig hun verzekeraar bellen. De tevredenheid van verzekerden over die eerstelijnshulp is groot.
Helaas dekken de verzekeringen niet alle problemen. Een belangrijke categorie juridische problemen die in de regel buiten de polis vallen, zijn procedures inzake echtscheidingen. Dit is juist een probleemcategorie die particulieren op hoge juridische
kosten kan drijven. Wat een polis wél en níet dekt, is voor de polishouder lang niet altijd duidelijk. Bovendien valt bij het afsluiten van een polis moeilijk te voorzien met welke juridische problemen men in de toekomst mogelijk zal worden
geconfronteerd.
De kwaliteitsborging ten aanzien van advocaten is, zowel op papier als in de praktijk, aanmerkelijk ruimer en verstrekkender dan die met betrekking tot verzekeraars. De kwaliteitsborging ten aanzien van advocaten stelt eisen aan elke individuele
dienstverlener, en leidt er ook effectief toe dat een advocaat de uitoefening van het vak wordt ontzegd. De kwaliteitsborging ten aanzien van juridische dienstverlening door verzekeraars vindt overwegend plaats binnen de eigen regels die
leden van het Verbond van Verzekeraars overeen zijn gekomen. Lidmaatschap is echter niet verplicht voor aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen. Daarnaastbestaat er zorg over mate waarin het Verbond de naleving van de regels afdwingt.

Min van V&J (volledig rapport) (samenvatting) (via Recht.nl)