Overslaan en naar de inhoud gaan

Letselschadeclaims sneller geregeld door tussenkomst rechter; Persbericht ASP juni 2010

Letselschadeclaims sneller geregeld door tussenkomst rechter

 

Op 1 juli 2010 treedt de Wet Deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade in werking.

 

Deze wet maakt het voor slachtoffers en verzekeraars mogelijk om onderdelen van de letselschadeclaim op eenvoudige wijze door de rechter te laten beoordelen. Als de aansprakelijkheid vaststaat, komen de kosten voor deze procedure voor rekening van de verzekeraar, al krijgt het slachtoffer ongelijk. Dit is voor slachtoffers een positieve en belangrijke trendbreuk. In andere civiele procedures geldt immers dat de partij die verliest de kosten moet dragen.

 

De bedoeling van deze wet is, dat partijen het gerechtelijk oordeel over het deelgeschil in de onderhandelingen betrekken. Dat betekent dus niet meer met het mes, maar met het oordeel van de rechter op tafel onderhandelen. Verwacht wordt dat de letselschade dan sneller kan worden afgewikkeld.

 

Uit cijfers blijkt dat nu slechts 1% tot 5% van de letselschadeclaims bij de rechter terecht komt. Volgens ASP, de vereniging van erkende letselschadeadvocaten die uitsluitend voor slachtoffers optreden (105 leden), is dit lage percentage eenvoudig te verklaren. Verzekeraars hebben voor procedures tijd en ruime financiële middelen. Slachtoffers in de regel niet. Deze barrières worden door deze wet (eenvoudig, snel, beperkt kostenrisico) grotendeels weggenomen. Daarmee is de toegang tot het recht voor slachtoffers duidelijk verbeterd.

 

Meer procedures betekenen automatisch meer uitspraken. ASP hoopt door het voeren van procedures voor slachtoffers, de rechtsontwikkeling in letselschadezaken te stimuleren. ASP noemt de hoogte van het smartengeld als voorbeeld van een uitermate geschikt deelgeschil om aan de rechter voor te leggen. Verzekeraars zijn nog steeds erg zuinig als het gaat om het vaststellen van vergoedingen voor immateriële schade, terwijl de rechtspraktijk roept om een verhoging van de smartengeldbedragen.

 

ASP neemt aan dat de deelgeschilprocedure ertoe zal leiden, dat vaker gespecialiseerde rechters op het gebied van letselschade zullen worden ingezet. Deze positieve ontwikkeling is al ingezet.

 

Uiteraard kunnen ook verzekeraars een deelgeschil aan de rechter voorleggen. De vraag is echter of zij van deze mogelijkheid veel gebruik zullen maken. Een actievere houding van verzekeraars mag volgens ASP verwacht worden. Een verzekeraar die op het geld blijft zitten, zal nu sneller met een (deelgeschil)procedure worden geconfronteerd.