Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws 201216 Fusie van De Letselschade Raad en Stichting Keurmerk Letselschade per 1 januari 2017

Den Haag, 201216 Fusie van De Letselschade Raad en Stichting Keurmerk Letselschade per 1 januari 2017


Het Register Letselschade: één kwaliteitsstelsel voor dienstverleners in de letselschadebranche
De Stichting Keurmerk Letselschade gaat per 1 januari a.s. door middel van fusie op in De Letselschade Raad. Door samenvoeging van de bestaande Registers GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade) en GOMA (Gedragscode Medische Incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) van De Letselschade Raad en het Keurmerk Letselschade ontstaat per 1 januari 2017 één overkoepelend kwaliteitsstelsel voor professionele letselschade dienstverleners. Dit nieuwe ‘Register Letselschade’ vervangt de drie bovengenoemde huidige registers.

De samenvoeging tot één register heeft een aantal voordelen. Niet alleen mensen met letselschade vinden zo gemakkelijker gekwalificeerde dienstverleners, maar ook voor de branche zelf betekent dit een vereenvoudiging. De samenvoeging beoogt ook kwaliteitsverbetering en innovatie.

Een onafhankelijke commissie wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van het nieuwe register. Daarnaast is deze commissie verantwoordelijk voor de toelating van nieuwe organisaties in het Register en voor toetsing van de ingeschreven organisaties aan de kwaliteitseisen. De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op de gedragsregels van de GBL, de aanbevelingen van de GOMA en het Reglement van het Keurmerk Letselschade.
Het Register Letselschade is vanaf februari 2017 digitaal te raadplegen via www.deletselschaderaad.nl.

Duidelijkheid voor mensen met letselschade
Voor mensen met letselschade betekent dit, dat zij op één locatie en in één register betrouwbare dienstverleners op het gebied van letselschade kunnen vinden. Hiermee is direct duidelijk welke de gekwalificeerde organisaties en personen zijn en aan welke eisen zij voldoen.

Kwaliteit, innovatie en minder administratieve en financiële lasten
Daarnaast wordt met deze bundeling van de krachten ingezet op verdere kwaliteitsverbetering van de letselschadebranche. In de huidige situatie beheert elk kwaliteitssysteem de resultaten van de audits apart. In de nieuwe situatie ontstaat veel meer overzicht en is het makkelijker om analyses te maken van het functioneren van de branche. Daaruit kunnen trends worden gedistilleerd waarmee innovaties een impuls kunnen krijgen.
Voor organisaties aangesloten bij het Keurmerk Letselschade én ingeschreven in één of beide Registers van De Letselschade Raad betekent de samenvoeging niet alleen minder kosten, maar ook minder administratieve lasten voor bijvoorbeeld self assessments en audits. 

De Letselschaderaad

Daar ook: De 10 meest gestelde vragen over de fusie