Overslaan en naar de inhoud gaan

Normbedragen 2014 - door Laumen Expertise

Normbedragen 2014 - door Laumen Expertise

Aanpassing daglonen per 1 januari 2014
Het afgeronde (bruto) minimumloon per 1 januari aanstaande met 0,53% wordt verhoogd. De maximumdaglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zijn vastgesteld op € 197,00.

Grondslagen WML
bruto maandbedragen exclusief vakantietoeslag

jaar
15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar e.o.
2014
   445,70    512,55    586,80    675,95    779,95    913,65    1.077,05    1.262,75    1.485,60

Grondslagen Wajong, WAZ en WAZO

jaar
 
 18 jr.
 19 jr.
 20 jr.
 21 jr.
 22 jr.
 23 jr. e.o.
   
 €
 €
 €
 €
 €
 €
2014
max. grondslag    31,08    35,86    42,01    49,52    58,06          68,30
  tegem.ZVW/mnd    15,74    15,10      9,05      4,46      1,83                -  

Grondslagen AOW

jaar
 
 ongehuwd
 ongehuwd
 gehuwd
 gehuwd
   
 +gehuwd &
 met kind tot
 met max.
 partner >65jr
   
 partner <65jr
 18 jaar
 toeslag
 
   
 (70%)
 (90%)
 
 (50%)
   
2014
uitk./mnd       1.074,25       1.362,20       1.468,82              734,41
  vakantie-uitk.            70,16            90,22          100,22                50,11

Grondslagen ANW

jaar
soort uitkering
 nabest.uitk.
 nabest.uitk.
 nabest.uitk.
 
per maand
 zonder kind 18-
 met kind 18-
 hulpb.
   
70%
90%
50%
   
 €
 €
 €
2014
bruto uitkering            1.127,17                 1.405,04       726,38
  vakantieuitkering                  83,93                    107,92          59,95
  ANW-tegemoetkoming                  16,50                      16,50          16,50

Grondslagen AOW

jaar
soort uitkering
 wees t/m 9 jr.
 wees 10 t/m
wees 16 t/m
 
per maand
 
 15 jaar
 20 jaar
   
 €
 €
 €
2014
bruto uitkering          360,69        541,04         721,39
  vakantieuitkering            26,86          40,29           53,72
  ANW-tegemoetkoming            16,50          16,50           16,50

Grondslagen WWB

   
21-65 jr
   
gehuwd of
alleenst.
alleenst.
max. toeslag
   
ongehuwd
ouder
   
   
samenwonend
     
 
 
2014
netto per maand           1.286,81          900,77        643,41           257,36
  vakantietoeslag                67,73            47,41          33,86             13,55

Grondslagen WWB

   
65 jr en ouder
   
gehuwden
alleenst.
alleenst.
   
beiden >65jr
ouder
 
 
2014
netto per maand        1.360,13    1.243,53        988,15
  vakantietoeslag             71,59          65,45          52,01

Met dank aan Laumen Expertise