Overslaan en naar de inhoud gaan

Rechten voor Slachtoffers

Rechten voor Slachtoffers

Naar verwachting treedt in 2016 de wetswijziging in werking waarmee het spreekrecht wordt uitgebreid. Hierdoor kunnen slachtoffers voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. De reikwijdte van het Schadefonds Geweldsmisdrijven wordt verruimd met dood-doorschulddelicten, waardoor nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld in het verkeer een beroep kunnen doen op een tegemoetkoming uit het Schadefonds. Het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers zal waarschijnlijk in 2016 in werking treden. Hierdoor kunnen kwetsbare slachtoffers met bijzondere beschermingsbehoeften beter geïdentificeerd worden en krijgt de bescherming van privacy van slachtoffers meer aandacht.

Veiligheid en Justitie en alle organisaties waar ze mee samenwerkt digitaliseren hun dienstverlening. Dit proces gaat door in 2016. Hieronder valt ook de informatievoorziening aan slachtoffers. Er komt één digitaal loket voor slachtofferhulp waar slachtoffers snel en adequaat geholpen worden en waar zij zelf kunnen aangeven van welke dienstverlening zij gebruik willen maken. Ook worden de procedures waarmee slachtoffers schade kunnen verhalen op de dader eenvoudiger. Het uitgangspunt is dat de dader betaalt en schadeverhaal zoveel mogelijk al tijdens het strafproces wordt afgedaan. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie van de pilots uit 2014 en 2015, zal herstelbemiddeling tussen slachtoffers en verdachten of veroordeelden vanaf 2016 structureel worden ingezet. Rijksoverheid.nl