Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijksoverheid.nl 240419 Verzoek van de vaste cie. van Financiën over brief van SHN, LSA en VcV

Rijksoverheid.nl 240419 Verzoek van de vaste cie. van Financiën over brief van SHN, LSA en VcV

In de motie Leijten/Lodders waaraan de briefschrijvers refereren wordt het kabinet verzocht een poging te doen het aantal mensen met een letselschadevergoeding in kaart te brengen, het financiële beslag te bepalen van een uitzondering van deze vergoedingen op de grondslag van de vermogensrendementsheffing, de wijze waarop een uitzondering kan worden vormgegeven aan te geven en over de uitvoerbaarheid hiervan door de Belastingdienst te informeren. Zoals ik in mijn fiscale moties- en toezeggingenbrief van 4 april 2019 heb geschreven loopt dit onderzoek nog en is het mijn streven uw Kamer hierover voor het zomerreces te informeren. Rijksoverheid.nl