Overslaan en naar de inhoud gaan

Slachtoffer beter geholpen met snellere en soepelere afhandeling na ongeval

Slachtoffer beter geholpen met snellere en soepelere afhandeling na ongeval

Staatssecretaris Teeven neemt vandaag het eerste exemplaar van de Medische Paragraaf in ontvangst. De Medische Paragraaf moet ervoor zorgen dat de afhandeling van het medische traject – het grootste knelpunt in de afwikkeling van letselschade – na een ongeval soepeler en sneller verloopt. 

De Medische Paragraaf komt voort uit de coöperatie tussen vertegenwoordigers van verzekeraars en slachtoffers en tussen artsen en juristen. Dat maakt het tot een speciaal product: alle deelnemers stemmen er mee in, in het bijzonder slachtoffers. De staatssecretaris juicht deze ontwikkeling vanuit de praktijk toe. “Het Kabinet wil de positie van slachtoffers verder versterken. We bekijken nu onder meer hoe we - met alle ketenpartners - het voor slachtoffers eenvoudiger kunnen maken om binnen het strafproces hun schade te verhalen. Die procedures zijn momenteel nog erg ingewikkeld. Voor letselschade gaat het de goede kant op. Vandaag is een belangrijke stap gezet op de weg naar een goede en snelle afhandeling.”, aldus staatssecretaris Teeven. 

Winstpunten

“Slachtoffers van letselschade dienen te kunnen vertrouwen op goede ondersteuning bij de afhandeling van het schadeproces. Daar biedt deze paragraaf concrete handvatten voor,” aldus mr. Annelies Wilken, die samen met prof. mr. Arno Akkermans (Vrije Universiteit Amsterdam) het project heeft uitgevoerd. De Medische Paragraaf voorziet in praktische aanbevelingen voor de professionals in de letselschadepraktijk, zodat het medisch beoordelingstraject soepel kan worden afgehandeld. Groot belang wordt gehecht aan goede informatievoorziening richting het slachtoffer, bijvoorbeeld over het hoe en waarom van het verzamelen van medische informatie. Ook is een belangrijk winstpunt voor slachtoffers dat belastende medische expertise tot het minimum wordt beperkt.

Praktisch: werkdocumenten

De Medische Paragraaf bevat goede voorbeelden voor het medisch beoordelingstraject en vooral ook een aantal belangrijke werkdocumenten, zoals een Model advies aanvraag, een Toestemmingformulier medische informatie en een Model medische machtiging. Als verzekeraars, letselschadebureaus, artsen en juristen deze werkdocumenten gebruiken, wordt de afhandeling van het medisch traject voor het slachtoffer een stuk inzichtelijker en gemakkelijker.

Samenwerking

De Medische Paragraaf is in opdracht van De Letselschade Raad opgesteld door de Projectgroep Medische Deskundigen in de Rechtspleging van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Er is nauw samengewerkt met een groot aantal professionals uit de letselschadewereld en ook is de KNMG betrokken geweest. Mede om deze reden kan de Medische Paragraaf op een breed draagvlak rekenen.

De Medische Paragraaf is online te bekijken op www.deletselschaderaad.nl/medischeparagraaf 
www.rijksoverheid.nl/