Overslaan en naar de inhoud gaan

Van misvatting naar beheersing en begrip - Letselschaderaad

Van misvatting naar beheersing en begrip - Letselschaderaad 
Mr. Aleid Wolfsen, die wegens omstandigheden verstek moest laten gaan, noemde bij monde van dagvoorzitter Ivo Giesen de letselschadebranche en De Letselschade Raad 'voorbeelden van effectieve zelfregulering'. Wolfsen is voorzitter van het Platformoverleg van DLR. Hij stelde vast dat de samenwerkende organisaties binnen DLR veel goeds voor elkaar hebben gekregen en hun grip op letselschade hebben vergroot.

Sinds de jaren negentig zijn organisaties misvattingen gaan corrigeren op basis van zelfregulering. “De misvatting dat je jezelf te kort doet als je de andere partij niet bevecht, heeft plaatsgemaakt voor het breed gedragen harmoniemodel.” Wolfsen noemde de tien regels uit de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) 'een leidraad voor het professioneel handelen' en constateerde dat de richtlijnen van DLR de schaderegeling vergemakkelijken en de rechtszekerheid en -eenheid voor slachtoffers vergroten.

Medische incidenten
Eenzelfde positieve ontwikkeling, zo stelde Wolfsen, hoopt DLR in gang te zetten voor de afhandeling van medische incidenten. De Raad ontvangt subsidie van het ministerie van VWS om de zorgsector te ondersteunen bij het invoeren van de GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid). Het doet Wolfsen 'deugd' te merken dat de bekendheid van DLR en GOMA in de zorgsector toeneemt.
Bij de actualisering van de GOMA (GOMA 2.0), die binnenkort van start gaat, zal de gedragscode onder meer worden aangepast aan de werkwijze van ziekenhuizen die zelf schadeclaims afwikkelen. Wolfsen nodigde medici, stafmedewerkers en juristen van ziekenhuizen vast uit om hierover mee te denken.

Overlijdensschade
Andere positieve ontwikkeling noemde Wolfsen de totstandkoming van het rekenmodel Overlijdensschade van partijen in de markt, dat in november 2014 wordt gepresenteerd. Wolfsen noemde de huidige berekening niet meer van deze tijd en voor nabestaanden onbegrijpelijk en vaak ook belastend. Het nieuwe model leidt tot een berekening van de reële schade 'op een transparante en begrijpelijke manier'. www.deletselschaderaad.nl/