Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkennend onderzoek naar onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade

Verkennend onderzoek naar onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade

Bij mensen die jong een ongeluk krijgen is het moeilijk om te bepalen hoe hun leven eruit zou hebben gezien. Uit het onderzoek blijkt dat mannen en vrouwen soms verschillend worden benaderd als het gaat om vragen over een kinderwens en het combineren van zorg en werk. Dit kan voortkomen uit aannames over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Het verschil in benadering kan leiden tot discriminatie van vrouwen met als gevolg een aanzienlijk minder hoge uitkering. CGB