Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervolgonderzoek naar effecten ultrafijnstof - door Rijksoverheid.nl 200416

Vervolgonderzoek naar effecten ultrafijnstof - door Rijksoverheid.nl 200416

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de afgelopen maanden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan in de regio Schiphol naar mogelijke schade door de uitstoot van ultrafijnstof. Hieruit blijkt dat de sterftestatistieken in de omgeving Schiphol geen afwijking laten zien in vergelijking met de rest van Nederland. Om elke onzekerheid weg te nemen adviseert het RIVM een uitvoerig vervolgonderzoek te doen. Staatssecretaris Dijksma schrijft in haar reactie op het rapport aan de Tweede Kamer dat ze het RIVM opdracht geeft hiervoor een uitgebreid onderzoeksprogramma op te starten.

Staatssecretaris Dijksma: ‘Ook al is er nu geen effect aangetoond, het rapport laat zien dat we te weinig weten van de effecten van ultrafijnstof op de gezondheid. Het RIVM onderzoek beslaat een periode van vijf jaar waarin zij continu de uitstoot meten en uitvoerige analyses doen van gezondheidsgegevens. Omdat er wereldwijd nog niet veel onderzoek is gedaan, loopt Nederland hiermee voorop en krijgen we binnen een aantal jaar wetenschappelijke verankerde conclusies.’

Ultrafijnstof komt zowel van nature voor in de lucht als door menselijk handelen. Vooral door het stoken van hout, verbranden van afval en het gebruik van fossiele brandstoffen in voertuigen wordt ultrafijnstof uitgestoten. Om beter inzicht te krijgen in de uitstoot door vliegtuigmotoren, worden naast de start- en landingsbanen van Schiphol meetpunten ingericht. Ook wordt een programma ontwikkeld om zicht te hebben op de gezondheidsaspecten, zoals medicijngebruik en aandoeningen aan luchtwegen en bloedvaten. Luchthaven Schiphol en de omgeving worden betrokken bij het vormgeven van het onderzoeksprogramma.

Het RIVM-rapport dat aan de Tweede Kamer is aangeboden werd vorig jaar aangekondigd. Uit een reeks eerdere metingen bleek dat er sprake was van een verhoogde uitstoot in de buurt van de luchthaven Schiphol, overeenkomstig met metingen bij enkele andere luchthavens in de wereld. Het aanvullende onderzoek richtte zich op de gezondheid van omwonenden. Het nieuw aangekondigde onderzoek moet in 2020 klaar zijn, maar bevindingen zullen tussentijds ook worden gedeeld met betrokken instanties, bewoners en de internationale wetenschap. www.rijksoverheid.nl