Overslaan en naar de inhoud gaan

Wetsvoorstel verruiming risicoaansprakelijkheid ouders

Wetsvoorstel verruiming risicoaansprakelijkheid ouders

In de tweede kamer is een wetsvoorstel in behandeling om ouders risicoaansprakelijk te doen zijn voor hun minderjarige kinderen. Het voorstel heeft momenteel aanzienlijke ondersteuning. Met het wetsvoorstel beoogt de indiener het ertoe te leiden dat ook onverzekerde schade niet door de benadeelde, maar door de veroorzaker gedragen wordt. Daartoe dient de risicoaansprakelijkheid van de ouders die regres zullen hebben op hun kinderen. Het wetsvoorstel ziet toe op wijziging van art. 6:169 BW lid 2 in: Voor schade aan een derde toegebracht door een fout van een minderjarige die de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over de minderjarige uitoefent aansprakelijk. In de onderlinge verhouding met de minderjarige behoeft degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent niet in de schadevergoeding bij te dragen. In de behandeling komt naar voren dat de opzetuitsluiting dekking nu zal uitsluiten, maar gehoopt wordt dat verzekeraars de werking willen verzwakken. De geinteresseeerden kunnen de ontwikkeling [volgen] in het dossier 30519PIV-site