Overslaan en naar de inhoud gaan

CRvB 081106 Functionele Capaciteits Evaluatie, FCE, betekenis in WAO-zaken

CRvB 08-11-06 Functionele Capaciteits Evaluatie, FCE, betekenis in WAO-zaken
Met betrekking tot het onderzoek naar de fysieke werkcapaciteit stelt de Raad vast dat deze Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE) is uitgevoerd volgens de gestandaardiseerde beslisregels van de Ergo-Kit FCE. Onder verwijzing naar zijn uitspraak van 28 januari 2003, LJN AF5510, overweegt de Raad dat niet is gesteld en ook niet gebleken dat deze methode niet het gebrek vertoont van andere FCE methoden.
Het standpunt van de Raad komt er op neer dat de uitkomsten van onderzoek met deze methodiek met terughoudendheid dienen te worden gehanteerd bij beoordelingen als thans in geding, reeds omdat in verband met de gebruikte onderzoeksmethode de onderzochte persoon zelf, al dan niet bewust, in enige mate invloed zal kunnen uitoefenen op het onderzoek en aldus niet voorkomen zal kunnen worden dat de resultaten ervan mede afhankelijk zijn van diens medewerking aan het onderzoek.
LJN AZ2034