Overslaan en naar de inhoud gaan

Hof Arnhem 050607 schadestaatprocedure; med deskundigenbericht nodig

Hof Arnhem 050607 schadestaatprocedure: vraag welke schade door ongeval is veroorzaakt, med deskundigenbericht nodig
Deze schadestaatprocedure gaat in het kort over het volgende. Tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden op kantoor in dienst van haar werkgever [geïntimeerde] is [appellante] op 6 augustus 1992 op de trap uitgegleden en gevallen. Naar aanleiding van haar vordering in de hoofdprocedure tegen [geïntimeerde] heeft de rechtbank Arnhem (in hoger beroep) bij tussenvonnis van 29 april 1999 (productie 1b bij conclusie van antwoord) [geïntimeerde] tot bewijslevering toegelaten en bij eindvonnis van 17 mei 2001 (productie 1c bij conclusie van antwoord) [geïntimeerde] onder meer veroordeeld tot vergoeding van de schade die [appellante] als gevolg van het ongeval op 6 augustus 1992 heeft geleden en nog zal lijden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Ter uitvoering daarvan heeft [appellante] een schadestaat aan [geïntimeerde] doen betekenen en dienovereenkomstig schadevergoeding gevorderd ten bedrage van € 1.885.536,37 met wettelijke rente en proceskosten. In de schadestaatprocedure heeft de kantonrechter in het tussenvonnis van 4 mei 2005 geoordeeld dat wel ingevolge het vonnis van 17 mei 2001 vaststaat dat [geïntimeerde] aansprakelijk is voor de schade die [appellante] heeft geleden als gevolg van het ongeval, maar dat het nu gaat om de door de rechtbank niet beantwoorde vraag welke schade (letsel en beperkingen) daardoor is veroorzaakt (rov. 3.1 en 3.2). Daartoe oordeelde de kantonrechter een medisch deskundigenbericht nodig (rov. 3.2 – 3.4), waarvan het voorschot door [appellante] moest worden voldaan (rov. 3.5). In het tussenvonnis van 10 mei 2006 heeft de kantonrechter de bezwaren van [appellante] tegen het tussenvonnis van 4 mei 2005 verworpen, nog steeds een medisch deskundigenbericht nodig geoordeeld en interim-appel toegestaan.
LJN BA6596 (Samenvatting van www.rechtspraak.nl)