Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Arnhem 121207 slokdarmproblematiek; vraagstelling voor deskundige

Rb Arnhem 121207 slokdarmproblematiek; vraagstelling voor deskundige
4.14.  De rechtbank is voorlopig van oordeel dat kan worden volstaan met de benoeming van één deskundige op het gebied van de gastro-enterologie en dat de navolgende vragen dienen te worden voorgelegd:
1.  Is er met betrekking tot het verrichten van een controle-endoscopie na een slokdarmdilatatie zonder indicaties voor een perforatie, gezien de medische literatuur, het standpunt van de beroepsgroep en protocollen dan wel gebruiken in verschillende medische centra een professionele standaard aan te wijzen? Wilt u bij de beantwoording van deze vraag de standpunten van dr. Wesdorp en prof. Kuipers en prof. Tilanus betrekken?
2.  Als er een professionele standaard is aan te wijzen, wat is die standaard? Was het handelen van dr. [betrokkene 2] ermee in overeenstemming?
3.  Als er geen professionele standaard is aan te wijzen, wilt u dat gemotiveerd toelichten?
4.  Onder welke omstandigheden moet van het verrichten van een controle-endoscopie na een dilatatie worden afgezien?
5.  Zou de schade voor [eiser] zijn uitgebleven of minder erg zijn geweest als dr. [betrokkene 2] ervan had afgezien na de dilatatie een controle-endoscopie uit te voeren?
6.  Heeft u nog overige opmerkingen die voor de beoordeling van de zaak van belang zouden kunnen zijn?
LJN BC0644