Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb L.warden 081007 geen neurops. onderzoek nu neuroloog had aangegeven dat dit niet zinvol was

Rb L.warden 081007 geen neurops. onderzoek nu neuroloog had aangegeven dat dit niet zinvol was
4.1. (benadeelde) heeft de rechtbank verzocht een deskundige te benoemen om een voorlopig deskundigenbericht in de zin van art. 202 Rv. uit te brengen.

Volgens vaste jurisprudentie komt aan de rechter die heeft te oordelen over het verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht geen discretionaire bevoegdheid toe. In beginsel moet het onderzoek gelast worden mits het daartoe strekkende verzoek terzake dienend en voldoende concreet is en feiten betreft die met het deskundigenbericht bewezen kunnen worden.

4.2. Interpolis stelt zich (onder meer) op het standpunt dat nu neuroloog Rutgers desgevraagd heeft aangegeven dat het naar zijn oordeel niet zinvol is om (benadeelde) ook nog te laten onderzoeken door een neuropsycholoog en een onderzoek door een neuropsycholoog bovendien onderdeel dient te zijn van een neurologisch onderzoek, het verzoek van (benadeelde) te duiden is als misbruik van procesrecht en daarnaast als in strijd met de goede procesorde.

4.3. De rechtbank overweegt dat nu neuroloog Rutgers heeft aangegeven dat een onderzoek door een neuropsycholoog niet zinvol is en (benadeelde) de rechtbank heeft verzocht de kosten van het onderzoek voor rekening van Interpolis te laten komen, het op de weg van (benadeelde) had gelegen haar standpunt nader te onderbouwen in die zin dat zij duidelijk maakt waarom zij anders dan Rutgers wel verwacht dat een neuropsycholoog tot aanvullende conclusies terzake de aard, omvang en oorzaak van de cognitieve klachten en beperkingen van (benadeelde) kan komen. Nu (benadeelde) haar stellingen op dit punt niet nader heeft onderbouwd, zal de rechtbank het verzoek als onvoldoende onderbouwd afwijzen. Piv-site