Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb. Middelburg 290306 medische info ontbreekt, geen deskundigenoordeel mogelijk; ook geen bewijs

Rb. Middelburg 29-03-2006 medische info ontbreekt, geen deskundigenoordeel mogelijk; eiseres slaagt niet in het haar opgedragen bewijs
2.2  Bij brief van 2 juni 2005 heeft de deskundige aan de rechtbank laten weten dat hij na het lezen van de stukken tot de conclusie is gekomen niet in staat te zijn de taak als deskundige op zich te nemen. Hij schrijft daarover onder meer:
(…) Uit de stukken maak ik op dat een medisch dossier of een groot deel daarvan ontbreekt, er geen of nauwelijks te beoordelen röntgenfoto’s ter beschikking zijn, dat beide partijen strijden over wat er precies wel en niet aan werkzaamheden zijn gericht, en last but not least dat [eiseres] op dit moment een volledige prothese heeft bovenkaak en dat derhalve niet meer het oorspronkelijk geplaatst kroon- en brugwerk klinisch kan worden beoordeeld. (…)

2.7  In het licht van de stellingen van partijen zoals onder 2.4 en 2.5 weergegeven overweegt de rechtbank als volgt. De reden waarom geen deskundigenbericht uitgebracht kan worden is onder meer gelegen in het ontbreken van het medisch dossier, hetgeen – zoals de rechtbank bij tussenvonnis d.d. 21 juli 2004 onder 2.4 heeft overwogen – aan [gedaagde sub 1] is te wijten, als ook in het feit dat [eiseres] inmiddels een volledige prothese aan de bovenkaak heeft, hetgeen aan [eiseres] is te wijten. Onder 2.2 in het hiervoor genoemde tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat hetgeen door [eiseres] in de procedure was ingebracht – waaronder de bevindingen van professor [E.] en tandarts de [M.] – onvoldoende tot bewijs strekt. Het feit dat thans geen deskundigenbericht kan worden uitgebracht maakt dit niet anders. Nu [eiseres] afziet van verdere bewijslevering kan de rechtbank slechts concluderen dat zij niet in het haar opgedragen bewijs is geslaagd. De vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

2.8  Het is in belangrijke mate aan [gedaagde sub 1] te wijten dat geen deskundigenbericht kan worden uitgebracht, omdat hij geen medisch dossier tot zijn beschikking heeft of heeft gehouden, terwijl dat van hem op grond van zijn professie wel verwacht had mogen worden. In deze omstandigheid ziet de rechtbank aanleiding om de proceskosten te compenseren in die zin dat [eiseres] en [gedaagde sub 1] ieder de eigen kosten dragen.
LJN AZ1053