Zoeken

Inloggen

Artikelen

Hof 's-Hertogenbosch 020713 geen verrekening uitkering ongevallenverzekering

Hof 's-Hertogenbosch 020713 ongeval bromfietser; causaal verband whiplash aangenomen;
- geen eigen schuld vanwege te hoge snelheid; 
- pensioenleeftijd stelplicht en bewijslast op slachtoffer; nav brief wg-er op 65 jaar;

- zelfwerkzaamheid ogv richtlijn Letselschaderaad € 700,00 per jaar;
- smartengeld € 18.000,00 
- geen verrekening uitkering ongevallenverzekering;

- toewijzing voorbehoud mbt wijziging in de wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid

uitkering ongevallenverzekering

7.9.1.
DSM had voor haar werknemers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten die uitkeert bij (onder meer) een verkeersongeval. De premie is volledig door DSM betaald. Aan [geïntimeerde] is wegens het ongeval vanuit deze verzekering een bedrag van (netto) € 2.630,96 uitbetaald. Volgens London dient dit bedrag te worden verrekend met de door [geïntimeerde] gevorderde schadevergoeding.
7.9.2.
Het betreft hier, zoals tussen partijen niet in geschil is, een sommenverzekering, die - anders dan [geïntimeerde] stelt - ertoe strekt dezelfde schade te vergoeden als waarvoor London aansprakelijk is, namelijk lichamelijk letsel dat blijvende invaliditeit tot gevolg heeft.
Indien een dergelijke verzekering door de benadeelde of door een derde is gesloten en door een van hen de premie is betaald, vindt in het algemeen geen verrekening plaats (HR 1 oktober 2010, LJN BM7808).
Naar het oordeel van het hof is er geen aanleiding om in het geval van [geïntimeerde] van deze algemene benadering af te wijken, waaraan nog kan worden toegevoegd dat de aansprakelijkheid in dit geval door verzekering gedekt is en het om een zeer bescheiden bedrag gaat.
De rechtbank heeft mitsdien terecht het beroep van London op voordeelstoerekening afgewezen; grief 14 faalt.

 ECLI:NL:GHSHE:2013:2726

Deze website maakt gebruik van cookies