Overslaan en naar de inhoud gaan

Rb Maastricht 050308 uitkering uit door wg afgesloten ongevallen (sommen) verzekering komt wn-er toe

Rb Maastricht 050308 uitkering uit door wg-er afgesloten ongevallen (sommen) verzekering komt wn-er toe.
Geschil werkgever en werknemer over aard en strekking van een door de werkgever afgesloten collectieve verzekering. Verzekerden zijn de bij de werkgever in dienst zijnde werknemers. Verzekering ziet uitsluitend op een vergoeding bij overlijden en blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. De kantonrechter is met werknemer van oordeel dat de werkgever ten behoeve van haar werknemers een collectieve ongevallenverzekering bij Interpolis heeft afgesloten, zodat het door Interpolis uitgekeerde bedrag toekomt aan werknemer. De kantonrechter deelt het standpunt van werkgever niet dat de verzekering gezien moet worden als een verzuimverzekering, omdat uit het verzekeringsbewijs en de voorwaarden niet blijkt dat werkgever zich heeft verzekerd tegen financiële verzuimrisico’s. (Samenvatting van Rechtspraak.nl)
LJN BC6633