Zoeken

Inloggen

Artikelen

Rb Rotterdam 160113 uitkeringen uit sommenverzekering verminderen behoeftigheid van nabestaanden slechts indien zij de immateriële schade overstijgen

Rb Rotterdam 160113 aantonen besteding aan levensonderhoud kinderen na datum overlijden onmogelijk, beslissend is wat in redelijkheid aannemelijk is; 
- behoort ook partner, niet zijnde echtgenote of geregistreerde partner, tot kring van gerechtigden 
- oproep tot constructieve opstelling bij schadeafwikkeling; instructies partijen mbt geschilpunten
uitkeringen uit sommenverzekering verminderen behoeftigheid van nabestaanden slechts indien zij de immateriële schade overstijgen

4.25.  Bij conclusie van antwoord onder 41 wijst HDI er terecht op dat naar huidig Nederlands recht [eiser 3] en [eiser 2] geen aanspraak kunnen maken op smartengeld in verband met het overlijden van hun vader. Een uitzondering vormt de situatie dat er sprake zou zijn van zogeheten shockschade, maar die uitzondering wordt door de Hoge Raad zeer beperkt uitgelegd. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken die zouden kunnen rechtvaardigen dat in dit geval een vergoeding wegens shockschade wordt toegekend. 

4.26.  Dat geen smartengeld kan worden toegekend, laat onverlet dat door [eisers] immateriële schade is/wordt geleden. Daarmee kan in rechte in zoverre rekening worden gehouden dat een uitkering zoals de door Delta Lloyd op 25 juli 2006 gedane uitkering uit een ongevallenverzekering van bruto € 25.058,00, netto € 13.568,89, geacht kan worden primair ter vergoeding van immateriële schade te strekken (vgl. Gerechtshof Amsterdam 3 februari 2000, LJN: AK4243). Hetzelfde geldt voor de eventuele eenmalige uitkering na overlijden van de werkgever van [X]. Aangenomen mag worden dat dergelijke uitkeringen de behoeftigheid van de nabestaanden slechts verminderen indien deze uitkeringen van zodanige omvang zijn dat deze geacht zouden kunnen worden de omvang van de immateriële schade te overstijgen. Dat is gelet op de relatief zeer beperkte omvang van betreffende uitkeringen niet het geval. LJN BY8741

Deze website maakt gebruik van cookies