Zoeken

Inloggen

Artikelen

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering: schade- of sommenverzekering?

De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering: schade- of sommenverzekering?
Op 24 mei 2007 heeft het Hof Amsterdam een belangrijk arrest – LJN BB3136 – gewezen op het terrein van particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Inzet vormde het antwoord op de vraag of de in het geding zijnde polis een sommen- of een schadeverzekering was. Het arrest verdient bespreking, omdat het een nadere invulling geeft aan de elementen die een rol spelen ter beantwoording van die vraag. In het hierna volgende wordt allereerst de casus besproken die daarna wordt afgezet tegen andere recente jurisprudentie. Vervolgens wordt aan de hand daarvan dan uiteengezet welke elementen nu een rol spelen bij het onderscheid tussen de beide vormen van verzekering. Mr E.J. Wervelman in het
PIV-bulletin

Deze website maakt gebruik van cookies