Zoeken

Inloggen

Artikelen

Piv Bulletin 2010 - 2 Verrekening van inkomsten na arbeidsongeschiktheid met uitkering uit AOV?

  • Piv Bulletin 2010 - 2 Verrekening van inkomsten na arbeidsongeschiktheid met uitkering uit AOV?
    De Rechtbank Utrecht heeft recentelijk twee identieke vonnissen gewezen met als inzet het antwoord op de vraag of, en zo ja in hoeverre, ter bepaling van de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid uit hoofde van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering rekening moet worden gehouden met inkomen uit arbeid dat verzekerde geniet. In de beide gevallen beantwoordde de rechtbank die vraag bevestigend.

Deze website maakt gebruik van cookies